OverProject 57

Vecka 9

Vad är hälsa?

Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra. Idag är det en tuff utmaning att hålla sig i balans, vår hälsa påverkas till exempel av vad vi äter, dricker, sömn, stress (både via strålning från mobil/dator och i vardagslivet) och miljö. Matintaget borde vara den bästa påfyllnaden av näring, men de råvaror vi äter idag har tappat väldigt mycket näring innan de hamnar på tallriken. Under det senaste århundradet har den moderna kosten kraftigt försämrats då konstgödsel, bekämpningsmedel, tillsatser osv ökat. Besprutade grödor och utarmade jordar gör att vi behöver hitta fler vägar att tillföra både vitaminer och mineraler som vi naturligt fick i oss tidigare. Hamnar man i obalans kan det visa sig både mentalt och fysiskt.
Det finns många fler faktorer som kan påverka, men vi tänker belysa en viktig del som väldigt få har koll på.
 
Vävnadssalter/Mineralsalter/Cellsalter
 
Dr. Schüsslers vävnadssalter är preparat innehållande mineraler för att stärka kroppens celler. Dr.Schüssler var en tysk läkare som arbetade med homeopati. Han kom fram till att det endast behövdes mycket svaga ämnen för att de skulle kunna tränga in i cellerna. Schüsslers metod, som även innefattar ett särskilt diagnossystem utifrån cellernas funktion och behov, kallas ibland cellularterapi, och hans preparat benämns funktionsmedel.

Kroppens celler består av 12 byggstenar och dessa kallas cellsalter alternativt mineralsalter då de innehåller mineraler.

De hjälper till att balansera upp kroppen på olika sätt. Beroende på olika påfrestningar kan kroppen hamna i obalans och man behöver fylla på någon eller några av cellsalterna. Alla dessa 12 mineraler finns naturligt i kroppen och ska följa med blodet när vi föds, en fullt frisk och välbalanserad kropp sköter allt detta på egen hand.
 
De 12 grundsalterna
 
Nr.1  - Calcium fluoratum
Detta salt är en viktig beståndsdel i skelett, tänder, bindväv, lungor, njurar och hjärta.
Nr.2  - Calcium phosphoricum
Stärker och underhåller skelett och tänder. Har betydelse för proteinutnyttjandet.
Nr.3  - Ferrum phosphoricum
Syresättning av blodet, förkylning, feber.
Nr. 4 - Kalium  chloratum
Körtlar - Slemhinnor - Blodbildande medel, förkylning
Nr. 5 - Kalium Phosphoricum
Nervbesvär, stress, huvudvärk, nervös mage.
Nr. 6 - Kalium Sulfuricum
Syresättning av vävnadscellerna, katarrer, hudutslag, håravfall.
Nr.7 -  Magnesium Phosphoricum
Nervlugnande, kramplösande, nervsmärtor, väderspänningar.
Nr.8 - Natrium  chloratum
Uppbyggnadsmedel - Blodbrist - Vätskefördelning
Nr.9 - Natrium Phosphoricum
Syraneutraliserande, magbesvär, reumatiska besvär.
Nr. 10 - Natrium Sulfuricum
Lever - Galla - Tarm - Njure - Avskiljer giftämnen
Nr.11 - Silicea
Hår och naglar - Svettreglerande - Urinsyra - Bindväv - Körtlar
Nr.12 - Calcium sulfuricum
Slemhinnor - Bindvävsmedel - Bölder.

Enligt Dr. Schüssler själv:  "Människa och djur består av mineralsalter, vatten, kolhydrater, fett och äggviteliknande substanser. En liten brist på mineralsalt, som inte märks, i en vävnad kan leda till en sjukdom”.
En frisk människa kan dock trots bra näringsintag insjukna, om den har ett försämrat upptag i tunntarmen, då minskar upptaget av livsviktiga
ämnen, trots att den personen äter "bra" kost eller t o m kosttillskott. Eftersom cellsalter smältes i munnen och genom munnens slemhinna kommer in i blodomloppet, är upptaget av dessa mineralsalter inte beroende av om matsmältningen fungerar eller ej.
Cellsalter verkar på cellnivå och ersätter inte mineraltillskott eller näring från maten. Man kan heller inte äta ’fel’ cellsalt då kroppen endast tar upp de cellsalter som behövs. Vid långvarig brist på vissa mineraler uppstår det en "blockad" i cellen och det försvårar upptaget av "vanliga" mineraler. Cellsalter, p g a sin elektriska laddning och nanostorlek, passerar cellmembranet utan problem, även då det råder "blockad"-tillstånd där.
 Ibland försvåras upptag av vissa vanliga mineraler, p g a för lågt pH. Med cellsalter har man löst det problemet också.
Kan man överdosera cellsalterna?  Dr.Schüssler säger: "Varje överskott blir genast omhändertaget. Det är njurarnas uppgift att ombesörja detta. Vi skulle behöva få i oss ca 1000 kg Schüsslersalter för att komma upp i den mängd "vanliga" mineraler som finns i 1 liter mineralvatten”!
 
Vill du veta mera om salterna så finns det en bra bok i butiken:
 Handbok om Biokemiska Vävnadssalter enligt doktor W.H Schüssler.